Missie

Ontstaan

Onze missie is ontstaan uit wie we zijn en wat we hebben meegemaakt. Het is ontstaan uit onze eigen behoefte aan een gezond lichaam, een gezonde geest, verbondenheid en authenticiteit.

Zo gingen we elk afzonderlijk op zoek naar bepaalde activiteiten en naar echte relaties, die ons, in onze zoektocht, hierbij konden helpen. En wij vonden deze bij elkaar. Maar wij zagen ook dat hier een grote nood aan was in onze omgeving en vandaar is onze missie verder ontwikkeld en is Over de vlOER ontstaan. Ons eigen verhaal heeft geleid naar drie pijlers, waarvoor Over de vlOER staat.

Drie pijlers

Onze missie bestaat uit drie pijlers: een gezonde geest in een gezond lichaam, authenticiteit en verbondenheid en deze hebben elk betrekking op één specifiek domein: Body, Mind en Soul. Deze drie domeinen en pijlers zijn toepasbaar op elk individu en manifesteert zich uniek per individu. De ene kan zich het best ontspannen door middel van beweging of relaxatieoefeningen (Body), een ander wil zijn identiteit en eigenheid kracht bij zetten door middel van als startende ondernemer of vrijwilliger activiteiten aan te bieden (Mind) en nog een ander zoekt naar verbondenheid met anderen door deel te nemen aan de activiteiten (Soul).

1. Body - Een gezonde geest in een gezond lichaam

Bij Over de vlOER streven wij naar een gezonde geest in een gezond lichaam voor alle leden van het gezin. Hierbij staat zowel de aanpak van de mentale als de fysieke klachten centraal. Met onze activiteiten zetten wij in op een klachtenvrij leven en willen wij een afname van fysieke en mentale klachten bewerkstelligen. Wij richten ons hierbij op het welzijn en de mentale en fysieke balans van ieder individu.

Om tot een gezonde geest in een gezond lichaam te komen, heeft een individu nood aan ontspanning en rust. Over de vlOER biedt dit aan; het is een plaats om tot rust te komen. Een plaats waar zowel het gezin als het individuele gezinslid kan ontspannen, door deel te nemen aan een divers aanbod van activiteiten. Om zo (al is het maar voor heel even) te kunnen ontsnappen aan de dagelijkse sleur en de toenemende maatschappelijke druk en stress. Wij beseffen dat, net als ons, iedereen wel eens handen tekort komt, dat we niet altijd weten waar ons hoofd staat en dat we soms geen rust vinden in de hectische dagen. Bij ons is er steeds ruimte om te ontladen en terug op te laden, zodat je na deelname aan één van onze activiteiten met een ontspannen gevoel de dag/avond verder kan zetten en zodat er ruimte wordt gecreëerd om fysieke en mentale klachten te doen afnemen.

2. Mind - Authenticiteit

Verder streven wij naar authenticiteit en dit zowel met behoud van de eigen identiteit als in relatie met andere individuen. Wij bewaken elkaars persoonlijke authenticiteit en eigenheid en richten ons hierbij op zelfontplooiing en persoonlijke en creatieve ontwikkeling.

Bij Over de vlOER willen wij een veilige haven creëren voor individuen, ouders, gezinnen, vrijwilligers en startende ondernemers, waarbij iedereen zichzelf mag en kan zijn. Authenticiteit is hierbij hoog aangeschreven.
Wij streven naar authentieke relaties zowel met jezelf als individu als met anderen. Wij geloven namelijk dat indien er ruimte is voor authenticiteit, dat dit kan leiden tot individuele creativiteit, zelfontplooiing en ontwikkeling van talenten.
Over de vlOER staat eveneens voor gelijkheid, positieve aanmoediging en empathie. Wij zijn een plaats waar een open en eerlijke communicatie mogelijk is. Bij ons is er geen plaats voor negatieve vooroordelen. Gelijkheid is een waarde waar wij veel belang aan hechten en waarbij iedereen op dezelfde manier wordt behandeld. Bij Over de vlOER kan en mag iedereen zichzelf zijn met ieder zijn eigen sterktes én zwaktes. Wij geven de ruimte opdat ieder individu in zijn eigen kracht kan (gaan) staan.

3. Soul - Verbondenheid

Tenslotte streven wij naar onderlinge verbondenheid, zowel met andere individuen als binnen het eigen gezin. Wij richten ons hierbij op gelijkgestemden, ouders, gezinnen, vrijwilligers en startende ondernemers.


Wij trachten onderlinge verbondenheid te creëren door middel van het samenbrengen van gelijkgestemden. Doordat het individuele gezinslid deelneemt aan onze activiteiten zal er verbondenheid met anderen ontstaan. En dit zowel binnen het eigen gezin als met andere gezinnen. Maar ook vrijwilligers en startende ondernemers binnen Over de vlOER vinden bij elkaar de verbondenheid waar ze naar op zoek zijn. In onze huidige vluchtige maatschappij is er vaak nog weinig tijd voor echt contact en daar willen wij een antwoord op bieden. Over de vlOER is met andere woorden een plaats om tot verbinding met elkaar te komen. Om met gelijkgestemden en met elkaar als gezin (terug) in contact te komen.